Kortfilmer

En kortfilm är precis vad det låter som – en film som är kortare än en normal långfilm. Dess exakta längd kan naturligtvis variera, men enligt Svenska Filminstitutet ska en kortfilm vara kortare än 72 minuter. Den kan med andra ord vara så lång som en dryg timme, eller så kort som bara ett par minuter. Andra filminstitutioner har dock andra ”gränsvärden” för vad som räknas som en kortfilm och inte. Den amerikanska motsvarigheten till Svenska Filminstitutet, The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, har till exempel 40 minuter som gräns för kortfilmer. Ett annat begrepp för kortfilmer är novellfilmer, som dock nästan uteslutande används i Sverige. Enligt Svenska Filminstitutet ska en novellfilm vara högst 28 minuter lång.

Även om det inte nödvändigtvis är så, skapas kortfilmer oftast med mycket liten budget av självständiga filmskapare, ibland för att skaffa mer erfarenhet, ibland för att samla ihop sponsring och pengar inför ett framtida, större filmprojekt. Det är vanligt att pengarna för att skapa en kortfilm kommer från filmstipendier, filmskaparens egna besparingar eller ideella organisationer.

Historiskt var kortfilmen ofta komisk till sin natur, och åtnjöt lika stor popularitet som långfilmer – bland annat filmerna med Charlie Chaplin är exempel på denna typ av kortfilmer, som visades på biografer på 1920-talet. Idag finns kortfilmer i lika många genrer som vanliga spelfilmer, men är inte längre lika populära bland den stora massan. Det gör att kortfilmer till stor del förlitar sig på filmfestivaler för spridning. Ett annat vanligt sätt att nå ut till en stor publik med sin film idag är självklart att lägga upp den på internet.

Om du har en idé till en kortfilm, men inte har någon erfarenhet av att skapa filmer, kan det vara en bra idé att ta hjälp med produktionen för att få fram det resultat som du har visualiserat i huvudet. Du kan till exempel kontakta ett produktionsbolag som Crisp Film, som är ett produktionsbolag i Stockholm och som har erfarenhet av att skapa en rad olika typer av filmer.  På det sättet kan du säkerligen också lära dig mycket om filmskaparprocessen, så att du kanske vågar dig på att skapa en film på egen hand nästa gång.