Hur ska de små filmbolagen klara sig under kristider?

I tider av svåra ekonomiska situationer eller hårt påfrestande samhälleliga kriser så drabbas ofta de små företagen relativt snabbt. De hårdast utsatta brancherna är ofta de som arbetar med nöje, idrott, musik, film och andra kulturevenemang. Under den just nu pågående corona-epedemin har filmbranschen drabbats extra hårt i allmänhet och de små bolagen i synnerhet. De små filmbolagen med endast ett eller ett fåtal projekt igång är de som drabbas snabbast och hårdast inom branschen när någonting oförutsett händer. En recession i den allmänna ekonomin innebär ofta ett totalstopp för mindre produktionsbolag då de allt som oftast är direkt beroende av stöd i olika former. I en pandemi står filmbolagen inte bara utan produktionsstöd utan även väldigt ofta utan besökare i biograferna och utan personal som kan spela in filmerna.

Öka likviditeten med ett företagslån

För små och stora företag kan företagslån hos exempelvis Qred.com kan vara en stor hjälp under krissituationer. För företag beroende av likviditet är det vitalt att det finns aktörer som förstår deras behov och dessutom har kompetensen att göra en rättvis bedömning av företagets betalningsförmåga. Under akuta kriser är det nämligen inte de långsiktiga utsikterna för bolaget som brukar vara sämre utan istället är den ofta akuta bristen på kapital något som företag brottas med. Under en pandemi måste exempelvis biografer stänga ned på obestämd framtid, stöd dras in från staten som måste användas till andra saker och personal blir antingen sjuka eller tvungna att ta hand om sjuka familjemedlemmar. Det enda som inte försvinner för ett filmbolag i en sån här situation är räkningarna som redan finns. Ett företagslån kan vara en bro över krisen och räddningen. Med den ökade likviditeten kan företaget hålla sig flytande tills allt återgår till det normala igen och lånet kan betalas tillbaka.

Vad kan man som privatperson göra för att stötta bolagen?

Under en ekonomisk kris inom filmbranschen, antingen som direkt konsekvens av en allmän lågkonjunktur eller oförutsedd händelse är det viktigt att du som filmälskare stöttar de mindre bolagen. Kanske går någon annan av deras filmer på bio i annat fall kan du kanske hyra deras gamla filmer genom något medium? I tider av pandemi och isolation blir filmens magi ännu viktigare än någonsin och då är det väldigt viktigt att man också stödjer det arbete som lagts ned på att producera filmerna. Varför inte gå igenom ett maraton av filmer från de små producenter och filmbolag som du tycker allra bäst om? Uppmuntra dina vänner att göra det samma och se gemensamt till att det finns en framtid för mindre filmproducenter och biografer även efter att ekonomin vänder igen.

Framförallt skall man vara medveten om bolagens kostnad för produktionen och i kristider, mer än någon annan gång, vara noga med att betala för filmer man ser.