Musikens betydelse i filmer

 

Tänk tillbaka på tiden då det bara fanns stumfilm. Det är nästan så att man inte kan föreställa sig det. Ett enkelt sätt att prova är att slå av ljudet nästa gång du ser en spännande film, känslan blir inte alls densamma. Till och keyboard-instrument-436488_1920med på stumfilmens tid hade man insett detta och musik lades på, även om ingen i filmen pratade. Ursprungligen satt en pianist och spelade live till stumfilmer på biograferna, men ganska snart spelades musiken in istället och idag är musik och ljudeffekter en högst påtaglig och mycket viktig del i filmskapandet.

Musiken påverkar känslorna

Olika mekanismer samarbetar i hjärnan när man hör olika typer av musik. Rytm som finns i all musik är något människan verkar på det klara med redan innan födseln. Kanske har det att göra med hjärtslagen. När rytmer förändras, till exempel för att skapa en känsla av stress, glädje, rädsla påverkas aktiviteten i hjärnan och man upplever den känslan musikmakaren avsåg.