Välkommen till den spännande världen inom Science fiction!

Star Trek

De allra mest dominerande inslagen inom sci-fi film är Star Trek och Star Wars. Vare sig man tycker om sci-fi eller inte, kan man inte ha undgått att ha hört dessa två namn refereras till. Här fokuseras på Star Trek:

Star Trek startaLeonard_Nimoy_William_Shatner_Star_Trek_1968de som en TV-serie 1966 och det blev en sådan succé att många tv-säsonger har filmats sedan dess. Man talar om olika generationer inom Star Trek, då tiden gör att man måste byta ut skådespelare och även uppdatera både miljö, teknik, kläder och även teman i serien för att hänga med i tiden.

Originalserien med mycket kända karaktärer som Kapten Kirk och Doktor Spock pågick mellan 1966-1969 och hade på den korta tiden nått kultstatus, vilken håller i sig även idag.

Efter originalet kom “The Next Generation” som blev precis lika populär, med kapten Jean-Luc Picard i spetsen. Därefter kom “Deep Space Nine” och “Voyager”. Dessa varianter har inte nått lika stor status som de två tidigare men trots det fortsätter serien att fascinera.

Tv-serien banade väg för Star Trekfilmer och det finns idag hela 13 olika filmer. Alla har rönt stor framgång men kanske hade de sin storscience-fiction-1999495_1280hetstid med bl.a film nr fyra, “The Journey Home”, som var en av de bästa filmerna med originalskådespelarna, och film nr sju “Generations” där den nya besättningen med Jean-Luc Picard tar över från de gamla. Genom att både Picard och Kirk finns med i samma film i ett spännande time warpupplägg där de båda möts trots flera hundra år mellan dem.

De tre nyaste filmerna handlar om tiden före originalserien. Man har därmed gjort ett försök att dels förnya, men man kan också se det som att man försöker mjölka ur det sista ur en lång, mycket framgångsrik franchise.